TOG ชูเลนส์เฉพาะบุคคล “RX AUTOMATION” เพิ่มยอดขายปี 2561
TOG ชูเลนส์เฉพาะบุคคล “RX AUTOMATION” เพิ่มยอดขายปี 2561

TOG ชูเลนส์เฉพาะบุคคล “RX AUTOMATION” เพิ่มยอดขายปี 2561

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG คาดการณ์ยอดขายจากเลนส์สั่งฝนพิเศษเฉพาะบุคคลจากโครงการ “RX AUTOMATION” เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ หลังจากเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพานิชย์เมื่อปลายปี 2560 ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 400 ล้านบาทในปีที่แล้ว สามารถรองรับกำลังการผลิตเลนส์สั่งฝนพิเศษเฉพาะบุคคล “RX AUTOMATION” เพิ่มขึ้นจากกำลังผลิตเดิมกว่า 1 ล้านแผ่นต่อปี ด้วยเครื่องจักรชุดใหม่ที่มีเทคโนโลยีการผลิตแบบครบวงจร สามารถเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตและประหยัดแรงงานคนจากความแม่นยำในกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี AUTOMATION จากประเทศเยอรมัน ทำให้ลดของเสียในการผลิตลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติสิทธิประโยชน์ทางยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล

นอกจากนี้ TOG มีแผนการจัดงานเปิดตัวสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล “RX AUTOMATION” อย่างเป็นทางการ พร้อมเชิญกลุ่มลูกค้ารายสำคัญและสื่อมวลชน มาร่วมงานที่จะจัดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเลนส์และโซลูชั่นผลิตภัณฑ์และบริการเลนส์เฉพาะบุคคลครบวงจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าของ TOG ทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้า และการบริการอื่นๆ

นายสรัฐ เตกาญจนวนิช ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน เปิดเผยผลดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 1,877.59 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.92 จากรายได้ของธุรกิจเลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่มที่ลดลงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค และภูมิภาคอเมริกา โดยมีกำไรสุทธิ 183.46 ล้านบาท (ด้วยอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.59) ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26.72 ผลจากปัจจัยทางกระบวนการผลิตในครึ่งปีแรกของปี 2560 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารสูงขึ้น และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้บริษัทเตรียมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เลนส์พลาสติก “BLULOC” ในงานแสดงสินค้า MIDO Eyewear Show 2018 ณ มิลาน ประเทศอิตาลี วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวมีคุณสมบัติลดแสงที่มีความถี่ต่ำกว่า 420 นาโนเมตรมากกว่า 95% ในตัวเนื้อวัสดุ บริษัทคาดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะได้รับความสนใจในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเลนส์พลาสติกที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง อาทิเช่น เลนส์กันกระแทกสูง Excelite® Trivex® และ Excelite® TribridTM  และเลนส์บางพิเศษ Excelite® 1.67 เป็นต้น