ชาว TOG ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชาว TOG ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาว TOG ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาว TOG ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บางบัวทอง วันที่ 12 ตุลาคม 2560