ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ร่วมสัมมนา “Mapping 17 SDGs to your business strategy”
ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ร่วมสัมมนา “Mapping 17 SDGs to your business strategy”

ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ร่วมสัมมนา “Mapping 17 SDGs to your business strategy”

ธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG  ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Mapping 17 SDGs to your business strategy”  จัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560