TOG รับกำไรปีนี้ต่ำกว่าปีก่อนหลังปรับโครงสร้างภายในส่งผลค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่รายได้ยังโตตามเป้า
TOG รับกำไรปีนี้ต่ำกว่าปีก่อนหลังปรับโครงสร้างภายในส่งผลค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่รายได้ยังโตตามเป้า

 TOG รับกำไรปีนี้ต่ำกว่าปีก่อนหลังปรับโครงสร้างภายในส่งผลค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่รายได้ยังโตตามเป้า