คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร TOG เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก
คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร TOG เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร TOG เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกแบบครบวงจร Rx-Automation ชุดใหม่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ที่สามารถเดินเครื่องจักรการผลิตได้ตลอด 24 ชม. ณ โรงงานอุตสาหกรรมแว่นตาไทย หรือ TOC เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560