“88 ปี อายุวัฒนมงคล” ร่วมทำบุญวันเกิดตามวิถีชาวพุทธ
“88 ปี อายุวัฒนมงคล” ร่วมทำบุญวันเกิดตามวิถีชาวพุทธ

“88 ปี อายุวัฒนมงคล” ร่วมทำบุญวันเกิดตามวิถีชาวพุทธ

เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบวันเกิด “88 ปี อายุวัฒนมงคล” คุณคำรณ ประจักษ์ธรรม หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG โดยมีครอบครัวประจักษ์ธรรมและพนักงาน TOG ร่วมกิจกรรมทำบุญวันเกิดตามวิถีชาวพุทธ พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันอาทิตยที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560