ไทยออพติคอล กรุ๊ป แตกพาร์ 1 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นและความคล่องตัวในการจำหน่ายหุ้น พร้อมเดินหน้ากระจายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในเดือนสิงหาคมนี้
ไทยออพติคอล กรุ๊ป แตกพาร์ 1 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นและความคล่องตัวในการจำหน่ายหุ้น พร้อมเดินหน้ากระจายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในเดือนสิงหาคมนี้

ไทยออพติคอล กรุ๊ป แตกพาร์ 1 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นและความคล่องตัวในการจำหน่ายหุ้น พร้อมเดินหน้ากระจายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในเดือนสิงหาคมนี้