TOG
ร่วมงานกับเรา  /  สมัครงาน  /  พนักงานผลิต
พนักงานผลิต

อายุ: 18 - 35 ปี    

เพศ: ชาย หรือ หญิง

คุณสมบัติ:
- ม.3 - ม.6 หรือ ปวช.-ปวส.

จำนวน: 13 อัตราแนบ Resume
เฉพาะไฟล์นามสกุล *.doc *.docx *.pdf เท่านั้น

captcha