TOG
ร่วมงานกับเรา  /  สมัครงาน  /  ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค

อายุ: 19 - 30 ปี    

เพศ: ชาย

คุณสมบัติ:
- ปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือ ช่างกลโรงงาน

จำนวน: 1 อัตราแนบ Resume
เฉพาะไฟล์นามสกุล *.doc *.docx *.pdf เท่านั้น

captcha