TOG
ร่วมงานกับเรา  /  สมัครงาน  /  ผู้ช่วยเลขาฯ (คนพิการ)
ผู้ช่วยเลขาฯ (คนพิการ)

อายุ: 22 - 30 ปี    

เพศ: หญิง

คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรี ทุกสาขา​
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี​

จำนวน: 1 อัตราแนบ Resume
เฉพาะไฟล์นามสกุล *.doc *.docx *.pdf เท่านั้น

captcha