TOG
ร่วมงานกับเรา  /  สมัครงาน  /  วิศวกรโรงงาน (TOG)
วิศวกรโรงงาน (TOG)

อายุ: 25 - 35 ปี    

เพศ: ชาย หรือ หญิง

คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรีสาขาวิศวอุตสาหการ, วิศวเครื่องกล หรือ วิศวแมคคาทรอนิกส์

จำนวน: 1 อัตราแนบ Resume
เฉพาะไฟล์นามสกุล *.doc *.docx *.pdf เท่านั้น

captcha