ข้อมูลนักวิเคราะห์
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ข้อมูลนักวิเคราะห์
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com
ข้อมูลนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 17 พฤศจิกายน 2559
  วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 22 กรกฎาคม 2559
  วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 8 กุมภาพันธ์ 2559
 

วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน Part II:

12 พฤศจิกายน 2558

  วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 10 มิถุนายน 2558
  วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 9 มิถุนายน 2558
     
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด    
คุณนนทพัทธ์ รัชตะสมบูรณ์ นักวิเคราะห์การลงทุน KTBST Key Takeaway- TOG: 17 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลด

โทร: 02 648 1127    
คุณมงคล พ่วงเภตรา  บทวิเคราะห์: 21 ธันวาคม 2559  ดาวน์โหลด
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์: 26 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด
และทีมวิเคราะห์ โทร: 02 648 1123    
     
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บทวิเคราะห์: 27 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
คุณวรายุ วัฒนศิร นักวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์: 9 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
     
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด บทวิเคราะห์: 30 มกราคม 2558 ดาวน์โหลด
คุณดิษฐนพ วัธนเวคิน นักวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์: 18 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลด
Dithanop@kktrade.co.th บทวิเคราะห์: 21 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลด

 

 หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com