ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/05/17 13.13 แจ้งมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
09/05/17 13.11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
09/05/17 13.07 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09/05/17 13.06 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
28/04/17 06:41 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560
19/04/17 13:08 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา
05/02/17 18:31 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05/02/17 18:30 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14)
03/02/17 17:18 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
15/02/17 20:11 การจัดตั้งบริษัทย่อย
15/02/17 19:13 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
15/02/17 18:23 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
15/02/17 18:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
15/02/17 18:21 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
15/02/17 18:17 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
09/11/16 19:27 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 (แก้ไข)
09/11/16 17:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 และเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
09/11/16 17:04 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09/11/16 17:03 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
31/10/16 18:05 วันหยุดประจำปี 2560
29/09/16 12:41 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
02/09/16 12:36 แจ้งวันหยุดประเพณี
10/08/16 17:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
10/08/16 17:34 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10/08/16 17:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10/08/16 17:31 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
24/06/16 17:15 ข้อเท็จจริงเรื่องผลกระทบจากการลงคะแนนประชามติให้ประเทศสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป


หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com