เอกสารเผยแพร่
นักลงทุนสัมพันธ์  /  เอกสารเผยแพร่
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com
เอกสารเผยแพร่

  Presentation  VDO
2560    
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2017) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (MARCH 2017) ดาวน์โหลด  
หนังสือรับรอง บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด  
2559    
รายงานประจำปี 2559 หน้า 63 (แก้ไข) ดาวน์โหลด  
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด  
รายงานความยั่งยืน 2559 ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Yearly-2016) ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Q3-2016) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2016) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2016) ดาวน์โหลด 
2558    
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
รายงานความยั่งยืน 2558 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2015) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2015) ดาวน์โหลด 
2557    
รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q2-2014) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2014) ดาวน์โหลด 
2556    
รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2013) ดาวน์โหลด 
ข้อบังคับ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด  
2555    
รายงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2012) ดาวน์โหลด 
2554    
รายงานประจำปี 2554 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   


หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com