เอกสารเผยแพร่
นักลงทุนสัมพันธ์  /  เอกสารเผยแพร่
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com
เอกสารเผยแพร่

  Presentation  VDO

2561

   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting 2018) ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (MARCH 2018) ดาวน์โหลด  
2560    
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด  
รายงานความยั่งยืน 2560 ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2017) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2017) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Q2-2017) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (AUGUST 2017) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2017) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (MARCH 2017) ดาวน์โหลด  
หนังสือรับรอง บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด  
2559    
รายงานประจำปี 2559 หน้า 63 (แก้ไข) ดาวน์โหลด  
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด  
รายงานความยั่งยืน 2559 ดาวน์โหลด  
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Yearly-2016) ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Q3-2016) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2016) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2016) ดาวน์โหลด 
2558    
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
รายงานความยั่งยืน 2558 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2015) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2015) ดาวน์โหลด 
2557    
รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q2-2014) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2014) ดาวน์โหลด 
2556    
รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2013) ดาวน์โหลด 
ข้อบังคับ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด  
2555    
รายงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2012) ดาวน์โหลด 
2554    
รายงานประจำปี 2554 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com