ข้อมูลหลักทรัพย์
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ข้อมูลหลักทรัพย์
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com
ข้อมูลหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์
TOG

ตลาดหลักทรัพย์
SET

ทุนจดทะเบียน
475,000,000.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
474,318,000.00 บาท

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%)
21.85%

ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว
49.00% (ณ วันที่ 27/09/2559)

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0899010001 | ต่างด้าว TH0899010019 | NVDR TH0899010R13หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com