ปฎิทินกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com
ปฏิทินกิจกรรม

Date Events
25 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Add to Calendar
22 พฤษภาคม 2561 Opp Day Q1/2018 เวลา 16:20 - 17:45 น. สถานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Add to Calendar
21 พฤศจิกายน 2561 Opp Day Q3/2018 เวลา 16:30-17:45 น. สถานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Add to Calendar

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com