ปฎิทินกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com
ปฏิทินกิจกรรม

Date Events
20 พฤศจิกายน 2560 Opp Day Q 3/2017 เวลา 13.00 - 14.00 น. สถานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Add to Calendar
17 พฤษภาคม 2560 Opp Day Q 1/2017 เวลา 16.30 - 17.45 น. สถานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Add to Calendar
16 พฤศจิกายน 2559 Opp Day Q 3/2016 เวลา 15.20 - 16.20 น. สถานที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Add to Calendar
18 พฤษภาคม 2559 Opp Day Q 1/2016 เวลา 15.20 - 16.20 น. สถานที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Add to Calendar

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com